Zapraszamy na szkolenie online pt.

Aktualne trendy w energetyce
– nowe uwarunkowania w kogeneracji,
magazyny energii, źródła rozproszone, elektromobilność

1 grudnia 2020 r. godz. 9:00 – 14:00

Cel Szkolenia / Adresaci

Szkolenie dedykowane jest do energetyków oraz do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z energetyką. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z szerzej zaprezentowanymi zagadnieniami z obszaru szeroko pojętej elektroenergetyki i ciepła, które są wymienione w Krajowym planie działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021 - 2030 oraz znajdują się w projekcie Polityki energetycznej Polski do roku 2040. W tematyce szkolenia uwzględniono także regulacje zawarte m.in. w: ustawie Prawo energetyczne, ustawie o OZE, ustawie o wysokosprawnej kogeneracji i ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Prelegent

Wojciech Kułagowski - w roku 1976 ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Energetyki i Lotnictwa - specjalność systemy i urządzenia energetyczne, w roku 1995 roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie SGH, w roku 2007 roczne Podyplomowe Studium Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa SGH, liczne kursy oraz szkolenia zawodowe w kraju i zagranicą, w tym, w roku 2008, kurs w zakresie sporządzania świadectw energetycznych budynków.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1976 jako stażysta, konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pomp Przemysłowych. W latach 1978 - 1991 pracował w Elektrociepłowniach Warszawskich S.A., kolejno na stanowiskach: kierownika zmiany, inspektora nadzoru, kierownika Wydziału Wytwarzania, kierownika Wydziału Kontroli Eksploatacji, Głównego Inżyniera Elektrociepłowni Żerań. Od roku 1991 w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. pełnił obowiązki pełnomocnika Zarządu, następnie Dyrektora Obrotu Energią Elektryczną, a od roku 1997 Dyrektora Zarządzającego Systemem Przesyłowym - Krajową Dyspozycją Mocy. W latach 1999-2001 pracował w Elektrowniach Szczytowo Pompowych S.A., spółce "córce" PSE SA, jako Wiceprezes Zarządu. Wokresie 2001-2005 w Elektrim Volt S.A. pełnił funkcje Dyrektora Handlowego, Członka Zarządu, a od października 2002 r. Prezesa Zarządu. W latach 2005-2007 odpowiadał za infrastrukturę sieciową jako Wiceprezes Zarządu PSE Operator S.A. W roku 2008 pełnił funkcję Dyrektora Biura Zamiejscowego TAURON Polska Energia S.A. w Warszawie.

Jest współzałożycielem towarzystw branżowych: Towarzystwo Obrotu Energią oraz Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Elektrowni Wodnych i Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz członka Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią i Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii.

Informacje i zgłoszenia

  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W celu zgłoszenia udziału prosimy o rejestrację online pod linkiem rejestracja.
  • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 27.11.2020 r.
  • Po rejestracji otrzymają Państwo zaproszenie e-mail do uczestnictwa z linkiem do wydarzenia.
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail.

PTCE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania 
lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe 
objęte są prawami autorskimi.

Program szkolenia

1 grudnia 2020 r. godz. 9:00 – 14:00

9:00-10:30

Nowe uwarunkowania w kogeneracji cz.1:
Ustawa o wysokosprawnej kogeneracji, rodzaje źródeł oraz uwarunkowania ich pracy, rola kogeneracji w polskim systemie elektroenergetycznym


• Wprowadzenie - cechy kogeneracji i przyczyny jej wsparcia
• Ustawa o wysokosprawnej kogeneracji i wybrane rozporządzenia
• Rodzaje źródeł kogeneracyjnych
• Uwarunkowania pracy poszczególnych rodzajów źródeł CHP w warunkach polskich
• Rola kogeneracji w polskim systemie elektroenergetycznym

10:30-10:45

Przerwa

10:45-12:15

Nowe uwarunkowania w kogeneracji cz.2:
Obecny i stary system wsparcia kogeneracji,
nowe uwarunkowania a realia pracy kogeneracji


    • Stary system wsparcia kogeneracji w ustawie prawo energetyczne
• Obecny system wsparcia w ustawie o promowaniu kogeneracji
• Nowe uwarunkowania a realia pracy kogeneracji
• Obecne bariery rozwoju Kogeneracji
• Emisyjność źródeł kogeneracyjnych w kontekście ochrony klimatu
• Wnioski

12:15-12:30

Przerwa

12:30-14:00

Magazyny energii, źródła rozproszone, elektromobilność, Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

• Magazyny energii
• Źródła rozproszone
• Elektromobilność
• Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata    2021-2030
• Wnioski

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Nie zwlekaj.

Liczba zgłoszeń jest ograniczona

Czas do rozpoczęcia szkolenia

Organizator szkolenia

Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii
ul. Szelągowska 27
61-626 Poznań

Dane kontaktowe

Email: ptce@ptce.pl
Telefon: +48 73 225 92 83